ÇEVRE YÖNETİM KAPSAMI

DİTAŞ Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.olarak işletmemizde bulunan gemilerde ve merkez ofiste politikamıza paralel olarak çevre dostu operasyonlar yapılmasına özen gösterilmekte, sıfır çevre kirliliği hedefi ile personelin çevre bilincinin artırılması ve başta deniz kirliliğinin önlenmesi olmak üzere acil durumlara hazırlık için planlı talimler periyodik olarak yapılmaktadır. Atıkların minimum seviyede tutulması için gerekli tedbirlerin alınmasına, kontrollerin yapılmasına, kaçakların önlenmesine özen gösterilmekte, çıkan atıklar da MARPOL EK-1 ve EK-5 kapsamında uygun kategorilerde ayrı ayrı toplanarak lisanslı atık kabul tesislerine teslim edilmektedir.

Doğal kaynak kullanımları aylık bazda gerekli kayıtlar tutulmak suretiyle takip edilerek optimum seviyede tutulmalarına dikkat edilmektedir. Satınalmalarımızda / yatırımlarımızda yaşam döngüsü dikkate alınarak uzun ömürlü ve çevre dostu ürünlerin alınmasına özen gösterilmektedir.Gemilerin yeni inşadan itibaren ömrünü tamamlaması ve geri dönüşüme tabi tutulması süreçlerinin ilgili yasal mevzuatlar ve diğer gerekliliklere uygun olarak çevresel zarar oluşturmadan tamamlanması hedeflenmektedir.

Faaliyetlerimizin çevresel etkileri değerlendirilerek ve çevre ile ilgili risk analizleri yapılarak önemli çevresel boyutları kontrol altında tutulmaktadır.

Ulusal ve uluslararası çevre mevzuatı sürekli takip edilmekte ve gerekli uyum çalışmaları yapılmaktadır.