ÇEVRE YÖNETİM KAPSAMI VE ÇEVRE HEDEFLERİ

ÇEVRE YÖNETİM KAPSAMI

DİTAŞ Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.olarak işletmemizde bulunan gemilerde ve merkez ofiste politikamıza paralel olarak çevre dostu operasyonlar yapılmasına özen gösterilmekte, sıfır çevre kirliliği hedefi ile personelin çevre bilincinin artırılması ve başta deniz kirliliğinin önlenmesi olmak üzere acil durumlara hazırlık için planlı talimler periyodik olarak yapılmaktadır. Atıkların minimum seviyede tutulması için gerekli tedbirlerin alınmasına, kontrollerin yapılmasına, kaçakların önlenmesine özen gösterilmekte, çıkan atıklar da MARPOL EK-1 ve EK-5 kapsamında uygun kategorilerde ayrı ayrı toplanarak lisanslı atık kabul tesislerine teslim edilmektedir.

Doğal kaynak kullanımları aylık bazda gerekli kayıtlar tutulmak suretiyle takip edilerek optimum seviyede tutulmalarına dikkat edilmektedir. Satınalmalarımızda / yatırımlarımızda yaşam döngüsü dikkate alınarak uzun ömürlü ve çevre dostu ürünlerin alınmasına özen gösterilmektedir.Gemilerin yeni inşadan itibaren ömrünü tamamlaması ve geri dönüşüme tabi tutulması süreçlerinin ilgili yasal mevzuatlar ve diğer gerekliliklere uygun olarak çevresel zarar oluşturmadan tamamlanması hedeflenmektedir.

Faaliyetlerimizin çevresel etkileri değerlendirilerek ve çevre ile ilgili risk analizleri yapılarak önemli çevresel boyutları kontrol altında tutulmaktadır.

2019 YILI ŞİRKET ISO 14001 ÇEVRE HEDEFLERİ

 • Kargo elleçleme ve yakıt alımı operasyonları sırasında deniz kirliliğinin yaşanmaması
 • Yasal Uyum (Çevresel Mevzuat)
 • Filo gemilerinin EEOI Değerlerinin % 0,5 Azaltılması
 • Gemilerde kullanılacak olan yakıtların 2020 sulfur kuralına uyum çerçevesinde T.Sadberk ve T.Semahat Gemilerinde gerekli olan scrubber montajı/modifikasyonlarının tamamlanması, prosedürlerin hazırlanması
 • Filo genelinde kullanılan tiner/boya oranının toplamda % 7 azaltılması
 • Gemilerde yıllık kullanılan kartuş ve toner miktarının %5 azaltılması
 • MOC ve PSC denetimlerinde çevre ile ilgili yazılan madde sayısı

2018 YILI ŞİRKET ISO 14001 ÇEVRE HEDEFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


14.01.2019 tarihli Yönetimin Sistemi Gözden Geçirme Toplantısı’nda çevre hedeflerimiz gözden geçirilmiş olup, ilgili değerlendirmeler aşağıda verilmektedir.
 • Yıl içinde kargo elleçleme ve yakıt alımı operasyonları sırasında gemilerimizde deniz kirliliğine neden olacak herhangi bir olay yaşanmamıştır.
 • Filo gemileri evsel su tüketimi hedeflenen değerin % 7,8 altında gerçekleşmiştir.
 • Çevresel yasal mevzuata uyum tam olarak sağlanmış olup yıl içinde herhangi bir çevre kazası/olayı yaşanmamış ve çevre ile ilgili ceza alınmamıştır.
 • Tel manevra halatları olan gemilerimizde tel yağlama yağı olarak çevre dostu yağ kullanılmaya başlanmıştır.
 • Tüketimlere göre tespit edilen gemilerin tehlikeli alan dışında kalan güverte aydınlatmalarında LED ampül kullanılmaya başlanmıştır.
 • Tüketimlere göre tespit edilen gemilerin genel kullanıma açık lavabolarında sensörlü batarya kullanılmaya başlanmıştır.
 • MARPOL EK VI Revizyonları kapsamında tüm gemilerin Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) ların revizyonları ve klas onayları tamamlanmıştır.
 • Tank yıkaması yapılan filo gemilerinde ton başına üretilen slop miktarı % 25 azaltılmıştır.