EMNİYET, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) ve KALİTE POLİTİKASI

DİTAŞ Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. ve bağlı şirketleri bu politika çerçevesinde aşağıda belirtilen hususlara uymayı taahhüt eder.
 • Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu (ISM Code), ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Tanker Yönetimi Öz Değerlendirme (TMSA) Programı 3 ve ILO şartlarına uymak,
 • Koç Topluluğu politika ve prosedürlerine uyumlu çalışmak,
 • Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne göre hareket etmek ve bu hedefleri tüm iş süreçlerine entegre etmek,
 • Gemi operasyonlarında emniyetli uygulamalar yürütülmesini ve çalışma arkadaşlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, olası meslek hastalıklarını önleyici yaklaşımlar geliştirmek,
 • Operasyonel faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmeyi temel alan bir çerçevede yönetmek,
 • Tespit edilen tüm risklere karşı koruma sağlamak ve emniyetle ilgili acil durumlara hazırlanmak da dahil olmak üzere karadaki ve gemideki personelin Emniyet, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite Yönetimi becerilerini sürekli iyileştirmek,
 • Personelin İSG, emniyet ve kalite sorumluluğu, bilincini ve kültürünü geliştirmek,
 • Sıfır kaza hedeflerine ulaşmak için gerekli çabayı göstermek,
 • Mevcut en iyi teknolojileri kullanarak İSG, Emniyet ve Kalite performansımızı geliştirmek,
 • Yaralanma ve can kaybını önlemek,
 • Şirketin istenilen kalite ve emniyet standartlarına ulaşma hedeflerini yerine getirmek,
 • Risk değerlendirmeleri yapmak, gerekli önlem ve tedbirleri almak,
 • Entegre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek ve düzenli hedefler koyarak, performans takibi, olay analizi, kök neden tespiti yaparak prosedürleri buna göre yenilemek,
 • Entegre Yönetim Sisteminin uyumluluğunun ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla planlı bir şekilde gözden geçirmek,
 • Entegre Yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gemiler üzerinde optimum yedek parça envanteri bulundurmak da dahil olmak üzere gerekli tüm kaynakları sağlamak,
 • Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, yeni yatırım ve operasyonlarda bu kapsamda sorumlu olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uygun hareket etmek,
 • Faaliyet alanımızda İSG, emniyet ve kalite konularında lider olmayı hedeflermek, iyi uygulamaları paylaşmak, iş birliği geliştirmek,
 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için her operasyon ve servisin kaliteli olmasını sağlamak,
 • Kalite, Emniyet, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında uluslararası iyi uygulama, prensip ve standartlarını iş süreçlerimize entegre etmek,
 • Çalışma arkadaşlarımızı kalite, emniyet, iş sağlığı ve güvenliği performansına olumlu katkılarını artırmak amacıyla teşvik etmek,
 • İş ortaklarının İSG, emniyet konularında farkındalık düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, tecrübe ve bilgi paylaşımı yapmak.
Bu politika belgelenir, uygulanır, saklanır ve kuruluş için ve adına çalışan tüm kişilere iletilir ve halka açık olarak bulundurulur.

Tüm personelin ve yüklenici firma personellerinin bu politikayı bilmesi ve uyması beklenir.
Genel Müdür