KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM POLİTİKAMIZ

DİTAŞ Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. Kalite, Çevre ve Emniyetli Yönetim Sistemleri çerçevesinde belirlediği politikalar uyarınca:
 • Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu, ISO 9001:2008 Kalite, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri standartlarının ve Tanker Management Self Assessment (TMSA) Programının gerekliliklerine uymayı,
 • Gemi operasyonlarının emniyetli yapılmasının ve emniyetli çalışma çevresinin oluşturulmasının sağlanmasını,
 • Tanımlanmış tüm risklere karşı tedbirlerin alınmasını ve emniyet ve çevre koruma ile ilgili acil durumlara müdahaleye hazırlıklı olmak gibi hususlar da dahil olmak üzere kara ve deniz personelinin Emniyet, Kalite ve Çevre Yönetim bilinçlerinin sürekli geliştirilmesini,
 • Çevreye zarar vermekten kaçınmayı, yaralanma ve hayat kaybının önlenmesini,
 • Arzu edilen kalite ve emniyet standartlarına ulaşarak ve bunların devamlılığını sağlayarak şirket hedeflerinin tamamlanmasını.
 • Çevre dostu gemi operasyonlarının yapılmasını, temiz çalışma ortamının sağlanmasını ve sıfır kirliliği,
 • Ulusal ve Uluslararası çevresel kanun ve yönetmeliklerin ve şirketin uymakla mükellef olduğu ilgili diğer şartların yerine getirilmesini,
 • Mevcut prosedürlere uygun olarak çevre korumayla bağlantılı tüm ofis ve gemi personelinin görev ve sorumluluklarının belirtilmesini, bu görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinin sağlanmasını,
 • Risk değerlendirmeleri yaparak gerekli önlemlerin alınmasını,
 • Periyodik olarak hedeflerin düzenlenmesi, performans takibi, olay analizleri, kök neden tesbit çalışmaları yapılması ve bunlara bağlı olarak prosedürlerin yeniden düzenlenmesi suretiyle Sağlık, Emniyet, Kalite ve Çevre Yönetim Sisteminin sürekli geliştirilmesini ve çevre kirliliğinin önlenmesini,
 • Uygunluğunun ve etkinliğinin devamının sağlanması amacıyla yönetim sistemini planlı bir şekilde gözden geçirmeyi,
 • Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gemilerde optimum yedek parça tutulması dahil gerekli tüm kaynakları sağlamayı,
 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için her bir hizmet ve işlemin kalitesinden emin olmayı, taahhüt etmektedir.
Bu politika dokümante edilmiştir, uygulanmakta ve muhafaza edilmektedir, şirket ve şirket adına çalışanlara bildirilmiş olup umuma açıktır. Tüm çalışanlardan bu politikayı kavramış olmaları ve uymaları beklenmektedir.