Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

x

ÇEVRE YÖNETİM KAPSAMI VE ÇEVRE HEDEFLERİ

ÇEVRE YÖNETİM KAPSAMI

DİTAŞ Deniz Işletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.bünyesinde bulunan İzmit ve İzmir Terminal faaliyetlerimizde politikamıza paralel olarak çevre dostu operasyonlar yapılmasına özen gösterilmekte, sıfır çevre kirliliği hedefi ile personelin çevre bilincinin artırılması ve başta deniz kirliliğinin önlenmesi olmak üzere acil durumlara hazırlık için planlı talimler periyodik olarak yapılmaktadır. Atıkların minimum seviyede tutulması için gerekli tedbirlerin alınmasına, kontrollerin yapılmasına, kaçakların önlenmesine özen gösterilmekte, çıkan atıklar da MARPOL Ek-1 ve Ek-5 kapsamında uygun kategorilerde ayrı ayrı toplanarak lisanslı atık kabul tesislerine teslim edilmektedir.

Doğal kaynak kullanımları aylık bazda gerekli kayıtlar tutulmak suretiyle takip edilerek optimum seviyede tutulmalarına dikkat edilmektedir. Satınalmalarımızda / yatırımlarımızda ürün yaşam döngüsü dikkate alınarak uzun ömürlü ve çevre dostu ürünlerin alınmasına özen gösterilmektedir.Terminal hizmetlerimizde kullanılan deniz araçlarının yeni inşadan itibaren ömrünü tamamlaması ve geri dönüşüme tabi tutulması süreçlerinin ilgili yasal mevzuatlar ve diğer gerekliliklere uygun olarak çevresel zarar oluşturmadan tamamlanması hedeflenmektedir.

Faaliyetlerimizin çevresel etkileri değerlendirilerek ve çevre ilgili risk analizleri yapılarak önemli çevresel etkileri kontrol altında tutulmaktadır.

2018 YILI TERMİNAL ISO 14001 ÇEVRE HEDEFLERİ

  • Terminal operasyonları sırasında deniz kirliliğinin yaşanmaması - Hedef ile ilgili gelişmeler: Terminallerimizde petrol veya yakıt dökülme kazasının yaşanmaması.
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2015 revizyonlarının tamamlanması.
  • T.Damla-1 ve T.Damla-3 römorkörleri güverte aydınlatmalarında Led ampul kullanılması.
  • Atıkların ve doğal kaynak tüketiminin etkin takibi ve yönetilmesi.

2017 YILI TERMİNAL ISO 14001 ÇEVRE HEDEFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


20.10.2017 tarihli Yönetimin Sistemi Gözden Geçirme Toplantısı’nda çevre hedeflerimiz gözden geçirilmiş olup ilgili değerlendirmeler aşağıda verilmektedir.
  • Yıl içinde terminal operasyonları sırasında gemilerimizde deniz kirliliğine neden olacak herhangi bir olay yaşanmamıştır.
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2015 revizyonlarının tamamlanması ile ilgili gerekli eğitimler alınmış revizyon çalışmaları devam etmektedir.
  • Hasan Tural, Beyazıt Güniçen, İzmir Rafinerisi III & IV römorkörleri makine dairesi aydınlatmalarında led ampul kullanılması ile ilgili değişiklikler tamamlanmıştır.
  • Atıkların ve doğal kaynak tüketiminin etkin takibi ve yönetilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır.