MİSYON

DİTAŞ Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. olarak kılavuzluk ve römorkaj işletmeciliği misyonumuz;

Müşteri beklentilerine uygun bir şekilde güvenilir, emniyetli, çevreye duyarlı, sürdürülebilir hizmet sunmaktır.

Misyonumuzu gerçekleştirebilmek için uzun vadeli hedeflerimiz ve amaçlarımız aşağıda belirtilmiştir :
  • Şirket entegre terminal yönetim sisteminin (ETYS) içerdiği prosedür ve kurallar ile birlikte tüm uluslararası ve ulusal kurallar, konvansiyonlar, kanunlar, yönetmelikler ve iş etik değerlerine uymak,
  • Belirlenen tüm risklere karşı sıfır kaza hedefi doğrultusunda gerekli önlemleri alarak güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,
  • Endüstrinin ve akredite kuruluşların tavsiyelerine ve en iyi uygulamalarına uymak,
  • Sağlık, emniyet, çevre ve kalite yönetim sistemine ait süreçlerimizde performansımızın sürekli gelişimini hedeflemek,
  • Sıfır çevre kirliliği hedefimizi sağlamak için çevreye karşı sorumlu operasyonlar gerçekleştirmek,
  • Kaynakları korumak (malzeme ve enerji), geri kazanımı ve dönüşümü desteklemek,
  • Atık ve emisyonların en aza indirilmesi için çabalamak,
  • Operasyonlarımızın sağlık, emniyet ve çevre üzerindeki etkilerini ölçmek ve gözden geçirmek,
  • Ortaklarımızla ve müşterilerimizle karşılıklı güven inşaa etmek için alınan dersleri ve deneyimleri raporlamak ve paylaşmak.